ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มจร เปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ทั้งในระดับ ป.ตรี ป.โท และป.เอก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 31พฤษภาคม 2565

สนใจ…สมัครออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMBlCZny_NXZjW2py_6jVe_GLSTA0TAlYjAXwkKalCpudIpA/viewform?fbclid=IwAR3pSo-F54oRz8CVrhFfd2SJxEmYJ18ygJ4fe7bsnWLSktc4_DiKvZc-73I